TA Modellen

In één oogopslag begrijpelijk

Tijdens ons leven ontwikkelen we overtuigingen en ideeën over onszelf. Vaak ongemerkt, maar ze zijn wel heel bepalend hoe we denken, voelen en handelen. Ook hebben we heel sterk de behoefte aan acceptatie; ergens bij willen horen. Om dit te bereiken passen we ons gedrag vaak aan.  

Om helder te krijgen hoe dit allemaal werkt zijn er TA-modellen ontwikkeld. Je vindt er hieronder een aantal uitgelegd. Als je ermee aan de slag gaat zul je merken dat veel emoties en gedragingen voortkomen uit zogenoemde ‘interne dialogen’; diverse overtuigingen en ‘egotoestanden’ in je gedachten.  

Deze modellen dienen als instrumenten om te begrijpen waar deze ideeën oorspronkelijk vandaan komen. Maar ook hoe ze in de loop van de tijd zijn geïnternaliseerd en welke invloed ze uitoefenen op jouw leven, zowel in positieve als negatieve zin. De TA-modellen, die hieronder worden beschreven, bieden een helder inzicht in deze complexe psychologische processen. Ook maken ze het mogelijk om deze dynamiek snel en overzichtelijk te doorgronden.

TA Modellen

TA Model Contactniveaus

Contactniveau’s

Ieder mens heeft behoefte aan contact. Het is nodig om emotioneel (gezond) te overleven. De verschillende niveaus van contact bepalen onze mogelijkheid om emotioneel te groeien of beschadigd
te raken.

TA Model Communicatiestijlen

Communicatiestijlen

Bewustwording van de vijf communicatiestijlen volgens Transactionele Analyse helpt bij het maken van effectieve keuzes in contact met anderen, waardoor gewenste resultaten behaald kunnen worden.

TA Model Ego-toestanden

Ego-toestanden

Eric Berne ontwikkelde het OVK-model (Ouder – Volwassene – Kind) om de persoonlijkheid van individuen te beschrijven, gebaseerd op zijn werk als psychiater voor het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij hij ongeveer 25.000 soldaten beoordeelde.

dramadriehoek Transactionele Analyse

Dramadriehoek

De dramadriehoek, ontworpen door Stephan Karpman en gepubliceerd in 1968, is het model dat in één oogopslag ineffectieve communicatie tussen mensen begrijpelijk, voorspelbaar en veranderbaar maakt.